Prishöjning på Tycho Brahe-museet

Under den gångna veckan hölls det första kulturnämndssammanträdet. Ett av de ledande ärendena var behovet av att komma till rätta med ett underskott på Tycho Brahe-museet. Under 2014 gick verksamheten back med nästan 300 000 kronor. En del av detta underskott berodde på uteblivet Leader-bidrag från EU, men även på sjunkande resenivåer med Ventrafiken. Priserna har dessutom inte höjts sedan 2011 och ligger, trots höjningen, under jämförbara besöksattraktioner i vårt närområde.

En majoritet bestående av treklövern och SD beslöt att höja prisnivåerna enligt följande: vuxenpriset höjs från 60 till 80 kronor, medan priset för studenter höjs från 40 till 50 kronor. Förvaltningens önskemål var att höja till 60 kronor, men där ansåg jag det rimligt att inte lägga en allt för stor börda på studenters begränsade ekonomiska utrymme. Oppositionen reserverade sig mot en höjning för studerande men biföll vuxenhöjningen. Således bör det rimligtvis sägas att i alla fall den huvudsakliga prishöjningen fattades av en enig nämnd som inser betydelsen av självfinansiering.

Det bör även nämnas att det förhöjda priset har ett inbyggt mervärde – nu ingår det en guidning på 30minuter för de som så önskar. Dessutom kommer Ventrafiken inte att höja sina priser under året, så det blir inte en så kallad ”dubbelstöt”.

Det är aldrig roligt att meddela att priset behöver höjas. Inte minst för näringsidkarna på Ven så är Tycho Brahe-muséet ett viktigt så kallat fyrtorn. Tillstås bör att prishöjningen kunde meddelats tidigare, och det är något som vi som nämnd och förvaltning ska bära med oss in i framtiden. En kombination av val med ny nämnd och andra organisatoriska skiftningar har gjort att ärendet hamnat på det första nämndsmötet i den nya mandatperioden. Samtidigt är det viktigt att understryka att prishöjningen i förlängningen garanterar anläggningens fortsatta drift, då det inte bedömts att prishöjningen kommer ha en avskräckande effekt.

Till viss del är verksamheten strukturellt underfinansierad, och tidigare har det politiska kravet varit att anläggningen ska vara självförsörjande till 2/3. Den nya nämnden anser dock att den ska vara självfinansierande till 100%. Det är en i grunden rimlig ambition för en attraktion som inte bara ska hushålla med skattebetalarnas pengar, utan som framförallt är riktad till Landskronas och Vens tillresta besökare. Ju mindre skattebetalarna behöver täcka upp för förluster, desto mer kultur kan vi erbjuda kommunens invånare inom andra områden, exempelvis inom det prioriterade området barn- och unga.

Anläggningen har ett starkt kulturhistoriskt värde – inte bara för Landskrona och Ven utan även för Skåne och för Sverige i sin helhet. Därför är det en ledande ambition att under 2015 inleda arbetet med att hitta samarbetspartners som vill dela ansvaret för driften. Vi tar intresseanmälningar redan nu.

Landskrona Posten skrev under fredagen om beslutet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s